Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Budynku

Do pobrania
 • Kolektory słoneczne
Energia promieniowania słonecznego - prezentacja
Program produkcji kolektorów VITASOL - prezentacja
Osprzęt - prezentacja
Zasady doboru - prezentacja
Schematy instalacji solarnych - prezentacja
 • Pompy ciepła
Zeszyt Fachowy - pdf
 • Przepisy i rozporządzenia
Dyrektywa WE z 16 grudnia 2002 roku - pdf
Dyrektywa WE z 19 maja 2010 roku - pdf
Projekt założeń projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynku 2012 - pdf
Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku - pdf
Prawo budowlane z 12 luty 2009 roku - pdf
Projekt Ustawy z 10 lipca 2006 roku - pdf
Metodologia sporządzania świadectwa - pdf
Warunki techniczne z 12 kwietnia 2002 roku - pdf
Warunki techniczne z 6  listopada 2008 roku - pdf
Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów - pdf
Audyt. Rozporządzenie MI z 17 marca 2009 roku - pdf
Ustawa z 15 kwietnia 2011 o efektywności energetycznej - pdf
Ustawa z 5 lipca 2013 w sprawie WT 2014 - pdf
Do otwarcia dokumentu w formacie pdf, może być konieczna instalacja oprogramowania.
 

OFERTA

Jako ekspert ds efektywności energetycznej, posiadam autoryzację prowadzonej działalności, ujętej w rejstrze osób uprawnionych na stronie Ministerstwa Infrastruktury. Prace zlecone wykonuję niedrogo,terminowo i sumiennie.

Jeśli jesteście Państwo, zainteresowani poprawą efektywności energetycznej swojego budynku - jestem do Waszej dyspozycji. Wystarczy zadzwonić pod nr

 609 319 877 

Autoryzacja - naciśnij przycisk, po otwarciu rejestru na stronie Ministerstwa Infrastruktury, w polu nr wpisu - wpisz nr 2066

 

     

Opinie na temat przydatności świadectw charakterystyki energetycznej budynków są podzielone. Jednakże dokument ten, pozwala na realną ocenę strat energii i umożliwia, w oparciu o tę wiedzę na podjęcie działań, zmierzających do poprawy bilansu energetycznego. Wiedza ta, pozwala bowiem uniknąć kosztownych przedsięwzięć, które wcale nie muszą przynosić wymiernych oszczędności. Pozwala ona zachować zdrowe proporcje wkładu, w poprawę bilansu, w stosunku do zysków z tej inwestycji.

 • Wykonuję ekspertyzy mające na celu optymalizację kosztów eksploatacji budynku.
 • Wykonuję czynności do weryfikacji mocy zamówionej, po termomodernizacji budynku.
 • Projektuję instalacje grzewcze CO budynku.
 • Proponuję rozwiązania pozwalające na uzyskanie jak największej efektywności energetycznej.
 • Wykonuję ekspertyzy na potrzeby kredytu termomodernizacyjnego.
 • Przeprowadzam próby szczelności budynku.

 • Wykonuję ekspertyzy termowizyjne. Przy wykonaniu ekspertyzy udzielam rabatu, jeśli zlecenie obejmie także inne usługi np. wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.
 • Wykonuję świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków nowo wznoszonych, a także dla budynków już istniejących. Świadectwo można uzyskać w prosty sposób, kontaktując się telefonicznie, lub poprzez e-mail.
 • Określam możliwość wystąpienia kondensacji wilgoci w przegrodach budowlanych.

Pragnę zwrócić uwagę na fakt, że samo ocieplenie budynku nie jest jedyną metodą ograniczania strat energii, a w pewnych warunkach przynosi efekt niezamierzony. Dzieje się to za sprawą, iż ściany budynków zbudowane są z materiałow higroskopijnych, to jest chłonących wilgoć z otoczenia. Tak z powietrza atmosferycznego jak też z powietrza wewnątrz budynku. Na kontrolowanie warunków wilgotnościowych wewnątrz budynku, pozwalają mechaniczne wentylacje nawiewno-wywiewne. Straty ze stosowania dotychczasowych rozwiazań, polegajace na wykorzystywaniu wentylacji grawitacyjnej, to 30 do 40% kosztów ogrzewania budynku. Wilgotność powietrza atmosferycznego zależy między innymi od rejonu, np w częsci nadmorskiej, wilgotność powietrza dość często przekracza 90% i to w porze roku dość chłodnej. Wilgotność powietrza wewnętrznego, zależy głównie od sprawności wentylacji, rodzaju pomieszczenia, ilości zamieszkujących osób.

Ułożenie na ścianie materiału termoizolacyjnego, stosowany dość powszechnie styropian, może spowodować, że woda zwiazana w murze, nie będzie miała możliwosci odparowania w naturalny sposób. Jeśli uniemożliwimy odprowadzenie wilgoci, nastąpi wzrost wilgotności murów, co w konsekwencji spowoduje odczuwanie chłodu. Mogą wystąpić zjawiska porastania ścian glonami, mchem, pleśnie, powodujące zjawiska chorobowe, pogorszony zostaje komfort mieszkania. Wszystkie te zjawiska występują często w miejscach dla nas niewidocznych, pod warstwą ocieplenia, a kiedy zauważymy efekt tych zjawisk, koszty naprawy błędów są już wysokie.

Ocieplenie budynku styropianem, nie jest więc zawsze, pozytywnym przedsięwzięciem. Należy skorzystać z pomocy specjalisty w wyborze metody ocieplenia. Istnieją także inne metody zmniejszenia kosztów eksploatacji budynku. Dopiero w połączeniu różnych zabiegów, uzyskamy optymalne oszczędności. Proponuję wykonanie ekspertyzy i dobór metody najbardziej optymalnej, lub kilku rozwiązań jednocześnie. Moja pomoc w tych przedsięwzięciach, powinna mieć swój udział już w procesie budowy budynku, czy też podczas prowadzonej termomodernizacji. Pozwoli to Państwu, na kontrolę procesu budowlanego i uzyskanie efektu niskiego zużywania energii przez budynek. Należy rozważyć zaistniałe warunki, określić potrzeby energetyczne i dobrać najkorzystniejsze formy oszczędzania. Swoim klientom doradzam wykorzystanie systemów solarnych do pozyskania c.w.u, ocieplanie wybranych ścian, stosowanie pomp ciepła jako odnawialnego źródła energii, biomasy jako paliwa, zmianę systemów oświetlenia. Posiadam duże doświadczenie w tej dziedzinie , a moi klienci sa zadowoleni ze zmniejszających się rachunków.

Bardzo ważnym elementem budowy domu, jest właściwie zaprojektowana instalacja grzewcza budynku. Nie może być tutaj mowy o jakimkolwiek eksperymentowaniu. Projekt instalacji powinien zostać wykonany dla konkretnego obiektu, posiadającego określone warunki cieplne. To warunki cieplne budynku decydują o wyborze urządzeń, do systemu ogrzewania.

Wszystkie opisane tutaj działania mają służyć uzyskaniu jak najmniejszych kosztów w eksploatacji budynku. A w szczególności uniknięciu błędów, których usunięcie w przyszłości, będzie kosztownym przedsięwzięciem. Ekspertyza wykonana przez specjalistę opłaca się.

Czerwiec 2012
Rusza nowy projekt dopłat do kredytów dla budownictwa ekologicznego.

 « Więcej »

Zielona Góra 2012.
Wystawa projektów budynków niskoenergetycznych przedstawionych przez studentów architektury Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 « Więcej »
WT 2014
Rozporzadzenie z dnia 5 lipca 2013, w sprawie Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Dokument zamieścilem w zakładce do pobrania - lewa kolumna.

Darmowy katalog stron

Darmowy Katalog Stron
*Copyright © 2009. All rights reserved* WebMaster & Management - mgr inż. Dariusz Markowski *Otwórz stronę w: Mozilla FireFox*